Duurzaam geproduceerd

Alle IK KOOK BEWUST-producten zijn duurzaam gekweekt, geteeld, geoogst, gevangen, gefokt of geproduceerd. Duurzaam betekent: de aarde niet uitputten, extra aandacht hebben voor dierenwelzijn en streven naar de menselijke maat in de voedselproductie.

Wie het kleine niet eert.............

Kleinschalige producenten beschikken niet altijd over voldoende financiële middelen om zich te laten keuren of ze kunnen juist vanwege hun schaalgrootte niet voldoen aan specifieke certificeringsregels, terwijl hun productiemethoden wel degelijk duurzaam zijn. IK KOOK BEWUST geeft deze ambachtelijke producenten  een podium binnen het IK KOOK BEWUST-assortiment.

Duurzaam geproduceerd

Beter voor mens, dier en planeet

Duurzaamheid betekent: De aarde bewaren voor toekomstige generaties. In de perfecte wereld wordt het milieu gespaard, biodiversiteit bevorderd, worden natuurlijke hulpbronnen in stand gehouden, kringlopen bewaard, dienrenwelzijn gerespecteerd, het platteland leefbaar gehouden en consumenten verwend met voeding die met natuurlijke ingrediënten is vervaardigd ( bionext).
Lees meer over Duurzaam geproduceerd

Herkomst

Van dichtbij

Producten binnen het IK KOOK BEWUST-assortiment komen altijd van dichtbij. De lijnen zijn korter, de producten rijper en verser en de voedselkilometers beperkt.
Lees meer over Herkomst