NIEUWS

Het meest recente nieuws over het platform Ik Kook Bewust.

Suiker wordt steeds goedkoper, groente en fruit steeds duurder

16-01-2018

De kritische organisatie Foodwatch slaat in haar nieuwsbrief de noodklok: groente en fruit zijn in het afgelopen jaar duurder geworden, respectievelijk 2 en 3%, terwijl suiker wederom in prijs daalt.

Als je de prijsontwikkeling bekijkt sinds de eeuwwisseling, dan slaat de schrik je helemaal om het hart:

Fruit: 43% duurder
Groente: 46% duurder
Suiker: 18% goedkoper

Suiker, hét symbool van ons ongezonde voedingspatroon, is juist sterk in prijs gedaald. En in de slipstream hiervan, ook de prijs van chips, snoepgoed, bier en ijs.

Bijzondere koeienrassen met uitsterven bedreigd door fosfaatrechten'

10-04-2017

Nederland kampt met een fosfaatoverschot. Om dat terug te dringen, moeten alle koeienboeren zich aan een limiet houden en koeien inleveren. En dat is de nekslag voor het in stand houden van bijzondere rassen als de lakenvelder. Voor elk bedrijf is bepaald hoeveel koeien het mag houden, aan de hand van een peildatum in december afgelopen jaar. Voor de fokkerij van Van der Wouden betekent het bijvoorbeeld dat ze zes koeien mag overhouden. Op dit moment heeft ze er dertien. "Zoals het nu lijkt, moeten er dus veel koeien uit.

Staatssecretaris zoekt naar oplossing voor zeldzame koeienrassen

10-04-2017

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaat bekijken of zeldzame koeienrassen zoals de Lakenvelder in de knel komen door het mestoverschot.

Nationale voedseltop 2017

26-01-2017

Op 26 januari 2017 vindt de Nationale Voedseltop plaats. De bedoeling van de staatssecretaris, Martijn van Dam, is om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem, gericht op duurzaamheid en gezondheid.

Het duurzaam produceren van voedsel is een van de grootste uitdagingen voor onze generatie. Van Dam haalt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan om het belang van een duurzame agrarische sector te benadrukken. Nederland loopt daarbij voorop en moet dat volgens hem blijven doen.

Wie de jeugd heeft, heeft de biologische toekomst!

11-01-2017

Op 18 januari op de Bio-Beurs wordt de volgende stap gezet in het project Onderwijs voor biologisch, met een breed gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven en de tweede bijeenkomst van het netwerk Onderwijs voor biologisch. Het netwerk is in december 2016 voor het eerste bijeen geweest. Er zijn stappen gezet richting bestuurlijk draagvlak en richting afspraken over de inzet van ondersteuners en de centra voor innovatief vakmanschap en de Centers of Expertise. Er is een concept-werkplan opgesteld.