Stichting IK KOOK BEWUST ondersteunt het initiatief van de Academie voor Gastronomie van Peter Klosse om in september 2019 een opleiding te starten voor (aankomende) chefkoks.

Deze nieuwe opleiding  beoogt het gat te dichten dat er bestaat tussen de hoge eisen die gesteld worden aan de hedendaagse chefkok en het onvoldoende kennis- en ontwikkelingsniveau dat (aankomende) chefkoks meekrijgen op reguliere opleidingen, waardoor ze gemakkelijk kunnen vastlopen in hun carrière en soms zelfs teleurgesteld het vak verlaten.

In de nieuwe chefsopleiding hoort ook het gedachtengoed van IK KOOK BEWUST thuis. Reden waarom deze stichting de nieuwe opleiding van harte ondersteunt.