NIEUWSTE BLOGS EN LAATSTE NIEUWS

Nationale voedseltop 2017

26-01-2017

Op 26 januari 2017 vindt de Nationale Voedseltop plaats. De bedoeling van de staatssecretaris, Martijn van Dam, is om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem, gericht op duurzaamheid en gezondheid.

Het duurzaam produceren van voedsel is een van de grootste uitdagingen voor onze generatie. Van Dam haalt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan om het belang van een duurzame agrarische sector te benadrukken. Nederland loopt daarbij voorop en moet dat volgens hem blijven doen.

Wie de jeugd heeft, heeft de biologische toekomst!

11-01-2017

Op 18 januari op de Bio-Beurs wordt de volgende stap gezet in het project Onderwijs voor biologisch, met een breed gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven en de tweede bijeenkomst van het netwerk Onderwijs voor biologisch. Het netwerk is in december 2016 voor het eerste bijeen geweest. Er zijn stappen gezet richting bestuurlijk draagvlak en richting afspraken over de inzet van ondersteuners en de centra voor innovatief vakmanschap en de Centers of Expertise. Er is een concept-werkplan opgesteld.

Peter Klosse over smaakonderzoek WUR

09-11-2016 Blog van Peter Klosse

Geen smaak.

Wageningen Universiteit weet waarom we geen groenten eten: ze hebben geen smaak!

09-11-2016

Onderzoekers van Wageningen hebben de mogelijke reden voor de lage groenteconsumptie gevonden. ‘Groenten hebben geen smaak’, stellen zij.

Groenten worden te weinig geconsumeerd. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten, minimaal 200 tot 250 gram groenten per dag, haalt nog geen kwart van de Nederlanders. De Wageningse onderzoekers denken dat de verklaring hiervoor aan het ontbreken van smaak in groenten ligt.

Albert Heijn volgt wens van consumenten

09-08-2016

Albert Heijn reduceert suiker in een groot aantal van haar huismerkproducten. 250 miljoen minder suikerklontjes (omgerekend 875 duizend pakken suiker) gaat Albert Heijn minderen in haar huismerkproducten en wel in meer dan 100 soorten. De supermarkt geeft aan hiermee de consument te willen volgen. Marit van Egmond, directeur merchandising & sourcing bij Albert Heijn zegt in een interview : "Steeds meer consumenten gaan bewuster met suiker om. Daarom heeft Albert Heijn zijn assortiment onder de loep genomen.